Blechnum spicant

Blechnum spicant (L.) Roth (Blechnaceae). Beaufort (L). © 2001 by Yves Krippel.Blechnum spicant (L.) Roth
EnglishHard-fern
FrançaisBlechnum en épi
DeutschRippenfarn
LëtzebuergeschRëppefar
Class: Pteridopsida
Family: Blechnaceae

Status

VU – vulnerable

Blechnum spicant

Suggested citation of this webpage

Krippel, Y., 2024. Blechnum spicant (L.) Roth. In: Online atlas of the pteridophytes of Luxembourg. URL: https://pteridophytes.lu/blechnum-spicant/ [accessed 2024-05-18].