Gymnocarpium dryopteris

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. (Woodsiaceae). Christnach (L). © 2003 by Yves Krippel.Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
EnglishOak Fern
FrançaisLastrée du chêne
DeutschEchter Eichenfarn
Lëtzebuergesch(Gewéinlechen) Eechefar
Class: Pteridopsida
Family: Woodsiaceae

Status

* – not threatened

Map Gymnocarpium dryopteris

Suggested citation of this webpage

Krippel, Y., 2024. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. In: Online atlas of the pteridophytes of Luxembourg. URL: https://pteridophytes.lu/gymnocarpium-dryopteris/ [accessed 2024-04-23].